Contact

Als u contact heeft met ons, of zaken doet met ons, verstrekt u soms gegevens aan ons. Dat kan via telefoon, e-mail of persoonlijk ziin. Wij gaan hier zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om. We hebben dat vastgelegd in ons privacy beleid.

Gegevens

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens, en wat zijn persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens kunnen wij aan u vragen als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met onze klantenservice belt.
Zoals vastgelegd in ons privacy beleid gebruiken wij deze gegevens voor de volgende doeleinden:

Het verlenen en factureren van onze diensten
Afhandeling van de offerte en opdracht en u informeren over het verloop daarvan
Opslag in onze databank ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database
Het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen
Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen
Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.
Ten slotte leggen wij informatie vast over uw gebruik van onze website, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.
Onder het vastleggen van gegevens over uw gebruik van onze website wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door ons verwerkt: de door u bezochte pagina's, de tijd die u op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht, het internetadres van de website waar u vandaan komt en de pagina's die u heeft bezocht.

Cookies

Binnen ons privacy beleid valt ook het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst met als enige doel het gebruik van de diensten te vergemakkelijken en de dienst die wordt aangeboden persoonlijker te maken. Om optimaal en veilig gebruik te kunnen maken van het geheel van functionaliteiten van de dienst, adviseren wij u om de browser zo te programmeren dat hij cookies accepteert. De cookies van de site bevatten geen gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, en zijn ontwikkeld om uitsluitend gebruikt te worden door onze onderneming. U kunt de registratie van deze "cookies" door de computer verhinderen door de computer of uw browser zodanig te configureren.

Inzage en wijziging

Volgens Ons privacy beleid mag u de gegevens die wij over u hebben verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. U heeft het recht ons te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen. Wij zullen over dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van ons en uw privacybelang. Wij zullen u, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat u van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.